• Framed Prints
  • skrivtil@artboxone.dk
  • Fri levering fra 500 kr
  • Sikker betaling

Belæring om fortrydelse hos artboxONE

Fortrydelsesretten

Du har ret til inden for fjorten dage at fortryde købet uden angivelse af grunde hertil. Fristen for fortrydelse er på fjorten dage og begynder fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som ikke tilhører Post Danmark eller DHL, har modtaget den sidste vare.

For at fortryde skal du sende en skrivelse til os (artboxONE - Diginet GmbH & Co. KG, Industriestr. 161, D-50999 Köln,Tyskland, mail: skrivtil@artboxone.dk eller fax: +49 2236 886-699), hvoraf din beslutning tydeligt fremgår (fx pr. brev, fax eller e-mail), at du vil annullere denne aftale. 

Hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten, er det nok at sende skrivelsen til os, før fristen for fortrydelse udløber.

 

Følger ved fortrydelsen

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Ved bestillinger, hvor købesummen overstiger 400 kr afholder vi udgifterne i forbindelse med tilbageleveringen af varerne. Hvis købesummen ikke overstiger 600 kr. skal du selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne til følgende adresse

artboxONE
c/o fotoservice
RMA-Nr. : (oplyses af kundeservice):
Søren Frichs Vej 34
8230 Åbyhøj

uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til
artboxONE - Diginet GmbH & Co. KG
Industriestr. 161
D-50999 Köln,Tyskland
mail: skrivtil@artboxone.dk eller
fax: +49 2236 886-699:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

 

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 

 - Dato

(*) Det ikke relevante overstreges

Vi hjælper dig gerne!

Bare for dig:
Individuelt produceret til dig

You’ve Got Mail:
skrivtil@artboxone.dk

Vores logistikpartnereBetal med

Safety first


No unicorns were harmed in the making of this website.